Go back

Verdieping masterclass Convenant Medische Technologie

03 September 2017

Op veler verzoek zal er dit najaar een verdiepingsmodule Convenant Medische Technologie plaatsvinden. Op woensdag 25 oktober gaan we dieper dan tijdens voorgaande edities in op het productdossier, de toewijzing van verantwoordelijkheden, de impact van het onderhoudsbeheerssysteem en aantoonbaarheid van bekwaamheden. Tevens maken we aan de hand van recente kritische IGZ rapporten over de bevindingen in ziekenhuizen inzichtelijk waar de inspectie anno 2017 precies op let. Vervolgdata zijn 9 en 29 november.

Meer informatie via 06-51456938. U kunt zich tot uiterlijk 11 oktober aanmelden, via info@namco.nl.