Disclaimer

Namco spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Bovendien kan de informatie zonder aankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om bovenstaande redenen kan aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

AANSPRAKELIJKHEID

Een bezoek aan de website van Namco is voor eigen rekening en risico. Namco sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. Namco behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Namco is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Namco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de site van Namco. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Namco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van al dan niet door derden aangeboden informatie op de site van Namco. Namco behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Namco.

HYPERLINKS

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Namco liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Namco is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

AUTEURSRECHT

Op de website rust een auteursrecht van Namco. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Namco.

PRIVACY

Namco respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Namco worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

TOEGANG

Namco behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een deel daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Namco de toegang tot de website monitoren.