Ga terug

Stichting REIM

Gecertificeerd en geregistreerd tijdelijk management.

Business University Nyenrode en InterExcellent brengen al 5 jaar de leergang NICP, Nyenrode InterExcellent Certificate Program, op de markt. Deze leergang is specifiek voor hooggekwalificeerde interim-managers. Jaarlijks kent de leergang zo’n 20 deelnemers. Na het voltooien van de leergang kunnen zij CEIM achter hun naam plaatsen: Certificate Executive Interim Manager.

Op gezamenlijk initiatief van Nyenrode en InterExcellent is de leergang in een breder perspectief geplaatst. U kunt namelijk op basis van het door u behaalde CEIM-certificaat toetreden tot het Register Gecertificeerde Executive Interim Managers (REIM). Dit Register is ondergebracht bij een daartoe speciaal opgerichte Stichting Register Gecertificeerde Executive Interim Managers (Stichting REIM). Het REIM sluit aan bij een academisch niveau van interim managers. Het aspect Permanente Educatie (PE) is daarbij van groot belang.

NAMCO eigenaar René Drost studeerde af in 2011 en is opgenomen in het REIM register.