Ga terug

NEN

Standaardisatie leidt tot een hogere kwaliteit en lagere kosten, per definitie!

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 26 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en 177 subcommissies actief met in totaal ruim 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur.

NAMCO participeert in diverse normcommissies van de NEN zoals de commissie 301002 Medical Devices en het platform Software as a Medical Device.