Ga terug

VNO NCW

NAMCO is toegetreden tot VNO-NCW in juni 2018

Bij VNO-NCW behartigen we de belangen van het bedrijfsleven en dat doen we namens de 185.000 bedrijven die via brancheorganisaties lid van ons zijn en namens de rechtstreeks aangesloten grote ondernemingen. Dat zijn bedrijven uit alle sectoren. In totaal vertegenwoordigen we daarmee zo'n 90 procent van de private werkgelegenheid in Nederland. Daarmee hebben we een sterke stem, juist omdat we namens zoveel bedrijven spreken. De grootste multinationals én de mkb-ondernemers, familiebedrijven en DGA's, maar ook starters en ZZP'ers.

Politiek

Die stem laten we horen in de landelijke en lokale politiek, het openbaar bestuur en bij andere maatschappelijke organisaties. VNO-NCW is een belangrijke speler in de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan op sociaal- en economisch gebied van de regering, en in de Stichting van de Arbeid, het gezamenlijk overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden. De belangenbehartiging blijft natuurlijk niet beperkt tot Nederland. We zien dat Brussel ook steeds belangrijker wordt voor Nederlandse bedrijven, voor wet- en regelgeving die in Europees verband tot stand komt. Denk bijvoorbeeld aan regelgeving zoals REACH (voor chemische stoffen), maar ook het gehele handels- en energiebeleid wordt grotendeels in Brussel bepaald.

Ondernemerschap
VNO-NCW heeft de ambitie om van Nederland het meest welvarende land ter wereld te maken. Wij denken dat Nederland alles in huis heeft om dat te bereiken. Er is ongekend veel ondernemerschap in Nederland, meer dan ooit tevoren. En we hebben veel sterke sectoren waarmee we in de wijde wereld nog veel meer mooie goederen en diensten kunnen leveren dan we nu al doen.

Sterke economie

Een sterke en concurrerende economie heeft ook een duidelijk maatschappelijk doel. In een sterke, welvarende economie is iedereen die dat kan aan het werk. En zo creëer je ook de basis voor een land dat over de hele wereld wordt erkend en herkend door zijn aantrekkelijke, tolerante en uitdagende leefklimaat. Dat is waar we ons voor inzetten.

Samenwerking met MKB-Nederland

Bij VNO-NCW doen we dat via één gezamenlijke werkorganisatie samen met MKB-Nederland, de ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn vijf regionale werkgeversverenigingen en Jong Management aan VNO-NCW verbonden. Ook werken we samen met MKB-Nederland nauw samen met PZO-ZZP, de belangenorganisatie voor zzp'ers.