Ga terug

Workshop: Convenant Medische Technologie voor Leveranciers

22 oktober 2017

Convenant Medische Technologie: workshops voor leveranciers

In november 2011 is het convenant “veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” gepubliceerd. De tweede druk is verschenen in september 2016 waarbij het toepassingsgebied is verruimd naar de medisch specialistische zorg. Het convenant heeft betrekking op alle domeinen binnen de medische technologie: apparatuur, software, herbruikbare hulpmiddelen, disposables, implantaten en in-vitro diagnostica.

Het convenant is bedoeld voor zorginstellingen als uitwerking van het veiligheidsmanagement systeem. De inspectie hanteert het document als een veldnorm en gebruikt het in het thematisch toezicht op de toepassing van medische technologie in zorginstellingen. Het convenant is opgebouwd volgens de levenscyclus van de medische technologie, dus van verwerving tot en met de afstoting.

Op diverse momenten in de levenscyclus is er contact tussen de zorginstelling en de leverancier, bijvoorbeeld tijdens de aanschaffase, als er afspraken worden gemaakt over scholing voor de zorgprofessionals. Maar ook tijdens de gebruiksfase, als er bijvoorbeeld extensie op gepland onderhoud nodig is. Of als er assistentie gevraagd wordt tijdens een interventie op de OK. En ook tijdens de afstotingsfase als er overlegd wordt over de end-of-support datum of over vervanging. Het is daarom belangrijk dat leveranciers op de hoogte zijn van de eisen waaraan een zorginstelling dient te voldoen. Dat helpt de leverancier invulling te geven aan “post market surveillance”. En kun je streven naar een win-win.

In het najaar van 2017 wordt een aantal workshops voor leveranciers georganiseerd waar nader op dit onderwerp wordt ingegaan. Tijdens deze middag wordt ook de relatie met andere trajecten zoals de nieuwe Europese regelgeving (Medical Device Regulation), UDI (Unique Device Identification) en het Nederlandse ADC (Afspraken Document Codering) behandeld. U kunt tijdens de workshop ook een eigen casus inbrengen.

           Data: 6 november, 13 november, 27 november en 28 november.

           Tijden: inloop vanaf 12.30 uur, start om 13.00 uur en einde circa 17.00 uur.

           Locatie: van der Valk hotel in Almere (adres: Veluwezoom 45).

           Kosten: € 395 per persoon, exclusief BTW.

Voor meer informatie: René Drost, telefoon 06-51456938, r.drost@namco.nl

 

Over NAMCO:

René Drost van NAMCO Healthcare Technology heeft de branche organisaties NVZ en NFU geassisteerd bij de totstandkoming van het convenant medische technologie. Sindsdien begeleidt hij zorginstellingen bij de implementatie en verzorgt hij trainingen en audits over dit onderwerp.