Ga terug

Convenant Medische Technologie

03 augustus 2016

Wist u dat per jaar circa 11.000 patiënten het ziekenhuis in Nederland verlaten met onnodige schade gerelateerd aan medische technologie?

In de zorg wordt toenemend aandacht besteed aan de rol van technologie en medische hulpmiddelen in het kader van patiëntveiligheid. Rapporten van o.a. het NIVEL laten zien wat de invloed en rol van techniek is bij incidenten en de schade aan patiënten. In de loop der tijd is het besef ontstaan dat medische technologie veel meer omvat dan alleen apparatuur “met een stekker”: het gaat ook om implantaten, instrumentarium, disposables en medische software, zoals gedefinieerd in de wet medische hulpmiddelen.

Medische technologie is daarom een speerpunt van ziekenhuisbranche en overheid. Het is onderdeel van het veiligheidsmanagement van de zorginstelling.

NAMCO heeft de NVZ en NFU ondersteund bij de totstandkoming van het “convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis”, gepubliceerd in november 2011. In augustus 2016 is de tweede druk gepubliceerd.

Implementatie van het convenant blijkt in de praktijk weerbarstig. NAMCO assisteert zorginstellingen bij de implementatie van het convenant medische technologie en heeft daartoe diverse templates ontwikkeld waarmee zorginstellingen snel aan de slag kunnen.

NAMCO verzorgt tevens trainingen, quick scans en audits over dit thema.

Neem voor meer informatie contact op met René Drost, mobiel 06-51456938, email: r.drost@namco.nl.