Ga terug

Stichting KWINT

03 september 2016

In 2016 heeft NAMCO het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting KWINT.

KWINT staat voor Kwaliteit en Integriteit. Doelstellingen van de stichting zijn:

  • Het verzamelen van kennis over het thema Kwaliteit en Integriteit.
  • Het doen van onderzoek naar het thema Kwaliteit en Integriteit.
  • Het publiceren van de resultaten van onderzoek naar het thema Kwaliteit en Integriteit.
  • Het publiceren van handreikingen voor organisaties die invulling willen geven aan het thema Kwaliteit en Integriteit.
  • Het uitvoeren van onderzoek op aanvraag van een individu of een organisatie in het kader van Kwaliteit en Integriteit.
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over thema Kwaliteit en Integriteit.
  • Het verzorgen van trainingen en workshops over het thema Kwaliteit en Integriteit.

Het uiteindelijke doel is steeds om onnodige schade aan de betreffende organisatie te voorkomen.

De stichting richt zich onder de naam KWENI ook op jongere generaties. Concreet zijn er programma’s voor scholieren die van de basis school naar het middelbaar onderwijs gaan en voor scholieren die van het middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs gaan.

Neem voor meer informatie contact op met René Drost, mobiel 06-51456938, email: info@stichtingkwint.nl.

Web: www.stichtingkwint.nl